Odnowienie podpisu elektronicznego

Odnowienie podpisu elektronicznego jest bardzo łatwe i wygodne. Jeśli masz już kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert, ale kończy się jego termin ważności, możesz go odnowić przedłużając jego termin użytkowania nawet o kolejne 5 lat.

Dzięki temu możesz w każdej chwili, kiedy wymaga tego sytuacja lub potrzeba, bezpiecznie potwierdzać swoją tożsamość podczas podpisywania wszelkich umów, faktur, czy dokumentów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny CenCert to łatwe i szybkie narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów, umów przy zachowaniu pełnej mocy prawnej. Dzięki jego odnowieniu na kolejny termin znacznie zoptymalizujesz swoją codzienną pracę.

Zachęcamy do kontaktu w celu odnowienia Państwa certyfikatów.