Podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny to łatwe i szybkie narzędzie do podpisywania dokumentów i umów. Podpis elektroniczny ma formalną i pełną moc prawną jak podpis własnoręczny. Warto przyjrzeć się gdzie jak wygląda podpis elektroniczny i jakie jest jego zastosowanie.

E-podpis ma bardzo szerokie zastosowania, które regularnie są poszerzane. Staje się tak między innymi poprzez kolejne wdrażane w polskim prawie ustawy, wymagające od coraz większej grupy użytkowników, w tym przedsiębiorców, uwierzytelniania podpisem elektronicznym.

Już teraz e-podpis jest obligatoryjnym narzędziem podczas wysyłania sprawozdań do KRS lub, tak jak w przypadku branży aptekarskiej, przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ponadto, Użytkownicy coraz częściej wykorzystują go do składania deklaracji w ZUS, podpisywania faktur, wszelkich dokumentów biznesowych, a nawet do udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), przesyłać dane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowych), a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.

PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać podpis kwalifikowany w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

E-DEKLARACJE PIT-11, CIT-8, IFT-2

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Zaświadczenie lekarskie można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Skorzystaj z tarczy antykryzysowej 6.0 i złóż wniosek z podpisem elektronicznym.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym