Podpis elektroniczny a aukcje i przetargi publiczne

W ramach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) wprowadziła możliwość przeprowadzania przetargów i aukcji drogą elektroniczną. W tym przypadku dwa elementy: podpis elektroniczny i aukcje w pełni odpowiadają na wskazaną ustawę.

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.