Dokumentacja medyczna

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mogą sporządzać dokumentację medyczną w formie elektronicznej, zatem podpis elektroniczny staje się coraz bardziej powszechny.

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).