Podpis elektroniczny kwalifikowany dla JPK

Podpis elektroniczny a Jednolity Plik Kontrolny

Ministerstwo Finansów, pragnąc uszczelnić system podatkowy w Polsce, wprowadziło tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Przedsiębiorcy często zadają sobie podstawowe pytania: jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania. Jaka jest też struktura JPK, a także kto i od kiedy jest zobligowany do jego przekazania? Spróbujemy wyjaśnić to poniżej.  Uwzględnimy także narzędzia jakim jest podpis elektroniczny, tak często wykorzystywany podczas pracy.

Czym jest JPK?

Plik ten został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Przez JPK rozumiemy zatem księgi i dokumenty księgowe, które są prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, a co z tym związane przekazywane na żądanie organu podatkowego. Niemniej jednak do momentu, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Z jakiego powodu został wprowadzony JPK?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Plik ten pozwala na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.

Niemniej jednak najistotniejszym celem dla jakiego został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.

W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. Związane jest to z tym, że JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny – jakie niesie korzyści

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników:

  • odejście od papierowych wydruków
  • dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę
  • automatyzacja
  • ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
  • szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Dane w postaci omawianego formularza mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line, ale muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami. Rozwiązanie jakim jest podpis elektroniczny dla JPK ułatwia codzienną pracę. Jednolity Plik Kontrolny i podpis elektroniczny dla JPK – kliknij w poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.