Elementor #805

Cencert oferuje podpis elektroniczny do wykorzystania podczas relacji z GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Instytucja ta wdrożyła system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.