Podpis elektroniczny dla aptek

W Aptekach podpis kwalifikowany stał się już powszechnym zjawiskiem. Apteki muszą przekazywać dane o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W związku z tym apteki i inne podmioty farmaceutyczne potrzebują certyfikaty kwalifikowane dla osób reprezentujących podmiot oraz certyfikaty niekwalifikowane do autoryzacji przesyłanych raportów.

Oferujemy zarówno certyfikaty kwalifikowane, jak i certyfikaty niekwalifikowane. Nasze certyfikaty są zaprojektowane do użytku przez apteki, hurtownie farmaceutyczne i inne podmioty objęte obowiązkami raportowania.