Zaświadczenia lekarskie

Wystawiane zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystanie narzędzia jakim jest e-podpis znacznie usprawnia codzienną pracę lekarzy.